Νομική επωνυμία εταιρείας: V&Z. VATILIOTIS TRADING CO. LIMITED

Αριθμός μητρώου εταιρείας: HE 46681

Διεύθυνση εταιρείας: ABC 31, Λεωφόρος Στασινού, 1060 , Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22466196

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: contact@vatiliotis.com